Επαγγελματισμος

Ο σύγχρονος δικηγόρος οφείλει να προστατεύει τον λειτουργικό χαρακτήρα της δικηγορίας, παρακολουθώντας τις νομικές αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις βελτιώνοντας διά βίου την επιστημονική του κατάρτιση.

Αξιοπιστια

Στην Gortselidis Law Services διαθέτουμε μια νομική κουλτούρα η οποία προάγει την κοινωνική ευθύνη και ευαισθητοποίηση.

Αφοσιωση

Στην Gortselidis Law Services εφαρμόζουμε Νομικές Πρακτικές που εστιάζουν στο βέλτιστο συμφέρον του πελάτη, ανταποκρινόμενες με απόλυτο επαγγελματισμό και σεβασμό.

Gortselidis Law Services.

Υπηρεσιες

Με βασικό πλεονέκτημα την επιστημονική εξειδίκευση και την πολυετή πρακτική ενασχόληση, παρέχονται άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: