Βιογραφικό

Βιογραφικό σημείωμα του Χρήστου Γκορτσελίδη

1984

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1984.


Έκδοση μετάφρασης της ποιητικής συλλογής του Χρήστο Νικόλοβ «Χωρίς Όνομα» (γλώσσα μετάφρασης από βουλγαρικά στα ελληνικά αυτοέκδοση, εκδοτικός εκδοτικός οίκος СОНМ)

2002

2007

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007.


Εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 2010.

2010

2010

Άσκηση μάχιμης δικηγορίας από το έτος 2010


Εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου «Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης» (Ε.Δ.Α.Μ.), – Γραφείο Θεσσαλονίκης 2010-2012

2010 - 2012

2012

Ιδρυτικό και Εκλεγμένο Μέλος και Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μεταναστευτικού Δικαίου «Ε.Νο.Με.Δ.- IMMIGRATIO» 2012-έως σήμερα.


Προαγωγή σε Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας.

2018

2015 - 2019

Εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ - Πρωτοβουλία Πολιτών»- με ενασχόληση ζητημάτων ένταξης Ελλήνων ΡΟΜ 2015-2019


Νομικός Σύμβουλος Συνομοσπονδίας Ελλήνων ΡΟΜ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» 2016- έως σήμερα.

2016

2016 έως σήμερα

Ενεργή συμμετοχή ως ομιλητής σε συνέδρια και σεμινάρια, συνεχόμενη εμβάθυνση στη νομική επιστήμη με συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες


Ιδρυτικό και Εκλεγμένο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου «Δίκτυο ανάδοχων γονέων και εθελοντών» 2019 - έως σήμερα.

2019 έως σήμερα

2020 έως σήμερα

Πιστοποιημένος Νομικός Συνεργάτης του Προξενείου της Δημοκρατίας Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη από το 2020.


Κοινοποιήστε