Ποινικό Δίκαιο

Πληροφορίες σχετικά με το Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Παρέχεται συνεχής και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, που περιλαμβάνει ιδίως τη σύνταξη μηνύσεων, αναφορών και απολογητικών υπομνημάτων, την ενδελεχή προετοιμασία της υπόθεσης και την εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σε ποινικής φύσεως υποθέσεις όπως:

  • Εγκλήματα κατά της ζωής & σωματικές βλάβες
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία)
  • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση)
  • Εγκλήματα κατά της περιουσίας (εκβίαση, απάτη, τοκογλυφία)
  • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων)
  • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (αντίσταση, απείθεια, στάση)
  • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων)
  • Ναρκωτικά
  • Ιατρική ευθύνη
Κοινοποιήστε