Τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητα

Πληροφωρίες σχετικά με το Τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητα

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, για την ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τροχαία ατυχήματα και ιδίως:

  • Αγωγή αποζημίωσης
  • Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη
  • Αναγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας
Κοινοποιήστε