Όροι χρήσης

Αυτή η σελίδα σας εξηγεί τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδας μας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας.

Αυτή η σελίδα σας εξηγεί τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα μας https://gortselidislaw.com («η ιστοσελίδα»).

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν την χρήση της ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς υποδεικνύει την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς σας του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να αποφύγετε την χρήση της ιστοσελίδας. Ένα έχετε απορίες σχετικά με τους όρους μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gortselidislaw.com

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ο δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η Gortselidis Law Services, με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Πολυτεχνείου 25, Χρήστος Γκορτσελίδης, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ΑΜ 9936).

2. Πολιτική Απορρήτου.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία και απόλυτος σεβασμός στο απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου σχεδιάσθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το πώς τυγχάνουν επεξεργασίας και πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τα cookies διαβάστε αναλυτικότερα την Πολιτική Απορρήτου.

3. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα/ περιορισμός πρόσβασης στην ιστοσελίδα/ Υποχρεώσεις χρηστών:

Η πρόσβαση σας στη ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας παύσει να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Διατηρούμε το αναφαίρετο δικαίωμα να απαγορεύουμε ή/και να διακόπτουμε τη μετάδοση του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον πιστεύουμε, ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να μας διακυβεύσει ή/και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και τον νόμο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ανανέωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, η ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες.

Υποχρεώσεις Χρηστών:

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαπτικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτου, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται γενικώς κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας :

Η ιστοσελίδα και όλα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχεδιασμό, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλα υλικά αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Gortselidis Law Services. Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, λήψη, λήψεις στιγμιότυπων, μεταμόρφωση ή μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Gortselidis Law Services.

5. Περιορισμός υποχρεώσεων και ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και με αυτό δεν παρέχεται κανενός είδους νομική συμβουλή.

Δεν φέρεται ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών, των συνεργατών ή / και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης) οφειλόμενη σε: α) τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, β) τυχόν τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες των Internet Service Providers, γ) επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, δ) γεγονότα ανωτέρας βίας, και ε) παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. φορολογικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ), που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η Gortselidis Law Services και οι συνεργάτες/ συνεργαζόμενα πρόσωπα της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντί σας ή έναντι τρίτων για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε εφαρμογές της ή με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση ή οποιοδήποτε είδος δυσλειτουργίας.

6. Πρόσθετοι Όροι

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, θα αντικατασταθεί με νέα, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οι παρόντες Όροι διατυπώθηκαν στην ελληνική γλώσσα και ενδέχεται να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της πρωτότυπης ελληνικής, η ελληνική υπερισχύει.

7. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Gortselidis Law Services και των χρηστών, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό.

Διατηρείται το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ανανέωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου περιέχεται στους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Διευκρινίζεται ότι κάθε τυχόν τροποποίηση των Όρων δεν θα ισχύει αναδρομικά αλλά από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους νέους Όρους. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα, αυτών της Θεσσαλονίκης.

Κοινοποιήστε